Over ons

Chiro bestaat letterlijk uit de Griekse letters Χ 'chi' en ρ 'ro'. Zij zijn een verwijzing naar Jezus Christus. De eerste keer dat de naam 'chirojeugd' gebruikt werd, stond hij nog niet voor een jeugdbeweging. Het was een algemene benaming voor de jongeren in de patronaten, die door hun godsdienstige opvoeding als het ware 'ridders voor Christus' werden. Rond dat idee werd een heel opvoedingsideaal opgebouwd.
Het oorspronkelijk logo bestond alleen uit de Χ en de ρ. In de jaren '80 werd de X uitgerekt tot een open cirkel:

Chiro is een beweging, een gemeenschap die op zich staat (een kring of cirkel), maar die toch oog heeft voor de omgeving en voor de grote wereld (de opening in de cirkel).